لیست قیمت تکاب اتصال

محصولات پلی اتیلن و اتصالات این شرکت در قطرهای 32 تا 1000 میلیمتر، دارای تنوع فراوانی می‌باشند. در لیست قیمت تکاب اتصال، محصولاتی مانند اتصالات الکترو فیوژن (سه راه، فلنج، کوپلر، کپ و زانو) در انواع مختلف، اتصالات بات فیوژن، اتصالات پلی اتیلن جوشی و اتصالات پلی اتیلن فلنج دار با مشخصات ابعادی و قیمت وجود دارند. اتصالات تی اف، لوله اینسرتی و کلکتور نیز از تولیدات مخصوص این شرکت هستند که به همراه مشخصات در لیست قیمت تکاب اتصال حضور دارند.

 

سه راه نا مساوی تزریقی پلی اتیلن

 

شرح کالا

10-100

16-100

 

سه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 315*500

2.970.000 تومان

3.420.000 تومان

 

سه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 250*500

2.900.000 تومان

3.310.000 تومان

 

سه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 200*500

2.820.000 تومان

3.119.000 تومان

 

سه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 355*400 (باتبدیل)

2.420.000 تومان

3.258.000 تومان

 

سه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 315*400

1.520.000 تومان

2.100.000 تومان

 

سه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 250*400

1.500.000 تومان

2.100.000 تومان

 

سه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 225*400

1.490.000 تومان

2.100.000 تومان

 

سه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 200*400

1.410.000 تومان

2.100.000 تومان

 

سه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 160*400

1.555.000 تومان

2.275.000 تومان

 

سه راه 90 درجه تزریقی پلی اتیلن 125*400(با تبدیل)

1.580.000 تومان

2.275.000 تومان