کاربردهای مهم لوله پلی اتیلن

انتقال آب دریا و دیگر آب های شور
کاور کردن کابل و فیبر نوری
لوله لایروبی
خطوط اصلی پر فشار
قفس پرورش ماهی
انتقال محصولات نفتی
خطوط تهویه مطبوع
لوله پلی اتیلن در کشاورزی
خطوط سیالات در فرآیندها کارخانجات
خطوط آب سرد برای واحدهای صنعتی مانند پالایشگاه ها، کارخانجات پتروشیمی و نیروگاه ها
شبکه های گازرسانی
شبکه های زهکشی
سیستم ها آبیاری متحرکت